Kędzior - Ośrodek Szkolenia Kierowców - Knurów

Profil Kandydata na Kierowcę

Od  19  stycznia  2013r  kandydat  na kierowcę, przed  przystapieniem  do  szkolenia  musi  mieć  utworzony  tzw. Profil  Kandydata  na  Kierowcę, który  uzyskuje  się  w podległym  Starostwie  lub  Urzedzie ( w organie wydającym prawa jazdy).  Dopiero  z  takim  profilem  można  udać  się  do Ośrodka  Szkolenia  Kierowców  i  zapisać  się  na kurs.

Poniżej  przedstawiamy  wymagane  dokumenty  niezbędne  przy  załatwianiu  tych  formalności.

Zanim  udasz  się  do  Urzędu  musisz  posiadać:


- wypełniony  wniosek  o  wydanie  prawa  jazdy  ( wzór  wniosku  znajduje  się  na  naszej stronie: Menu-Druki i Formularze  lub  jest  dostępny w naszym biurze)


- orzeczenie  lekarskie (istnieje  możliwość  badania  na spotkaniu  organizacyjnym  lub  po wczesniejszym  telefonicznym  uzgodnieniu 501 740 829)


- pisemną  zgodą  rodziców  lub  opiekunów  w przypadku  osób, które nie ukończyły  18  roku  życia (wzór  zgody  znajduje  się  na  naszej  stronie: Menu-Druki i Formularze lub jest dostępny w naszym biurze)

 

- dokument  tożsamości  ( dowód osobisty  lub  paszport)


- zdjęcie  kolor (takie jak do paszprtu)


- w  przypadku  posiadania  już  prawa  jazdy  wymagany  jest   wgląd  do  oryginału

Po  skompletowaniu  tych  dokumentów  udajemy  się  do  Starostwa  lub  Urzędu, stosownie do stałego miejsca  zameldowania, gdzie  składamy  w/w. dokumenty. Po  otrzymaniu  profilu, wybieramy  ośrodek  szkolenia, dostarczając  w/w. Profil  i  rozpoczynamy  kurs.Wszelkie  wątpliwości  wyjaśniamy  na  zajęciach  organizacyjnych  i  wskazujemy  prawidłową  drogą  postępowania.