Kędzior - Ośrodek Szkolenia Kierowców - Knurów

Zapisz się na kurs

Formularz zgłoszeniowy - Zapisz się na kurs

Dane osobowe

Nazwisko: *

Imię: *

Numer Profilu Kandydata na kierowcę uzyskany
przez właściwy organ wydający prawa jazdy: *

Numer PESEL: *

Adres stałego zameldowania:

Ulica i nr domu: *

Miejscowość: *

Kod pocztowy: *

Kontakt:

Telefon: *

E-mail: *

Inne:

Proszę o przyjęcie mnie na kurs w terminie: *

Kategoria prawa jazdy: *


(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych. Dziennik Ustaw Nr 133 Poz.883)