Kędzior - Ośrodek Szkolenia Kierowców - Knurów

Opłaty egzaminacyjne

Kategoria Pełna opłata Teoretyczny Praktyczny
AM 250 zł 50 zł 200 zł
A, A1, A2
250 zł 50 zł 200 zł
B 250 zł 50 zł 200 zł
B1, C1, D1, T 250 zł 50 zł 200 zł
B+E 250 zł --- 250 zł
C, D 300 zł 50 zł 250 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E 250 zł --- 250 zł
POZWOLENIE 250 zł 50 zł 200 zł

 

 

Opłaty - wyłącznie za egzamin należy wnosić na konto:
Bank PKO S.A. 
nr konta 
85124043571111001052383187