Kędzior - Ośrodek Szkolenia Kierowców - Knurów

Opłaty egzaminacyjne

Kategoria Pełna opłata Teoretyczny Praktyczny
AM 170 zł 30 zł 140 zł
A, A1, A2
210 zł 30 zł 180 zł
B 170 zł 30 zł 140 zł
B1, C1, D1, T 200 zł 30 zł 170 zł
B+E 200 zł --- 200 zł
C, D 230 zł 30 zł 200 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E 245 zł --- 245 zł
POZWOLENIE 155 zł 30 zł 125 zł

 

 

Opłaty - wyłącznie za egzamin należy wnosić na konto:
Bank PKO S.A. 
nr konta 
85124043571111001052383187