Kędzior - Ośrodek Szkolenia Kierowców - Knurów

Regulamin uczestnictwa w kursie

Od  19  stycznia  2013  roku  podstawowym  i  najważniejszym  wymogiem, aby  móc  zostać  przyjątym  na  kurs  szkoleniowy  na  prawo  jazdy  jest  posiadanie  przez  kursanta  Profilu  Kandydata  na  Kierowcą.  Osoba  posiadająca  taki  profil  spełnia  praktycznie  wszystkie  wymogi  i  może  udać  się  ze  swoim  Profilem  do  Ośrodka  Szkolenia  Kierowców.

Przepisy  nowej  ustawy  o  kierujących  pojazdami  wprowadzają  nie  tylko  nowe  kategorie  ale   również  podnoszą  progi  wiekowe  w  zależności  od  kategorii  i tak  więc  decydując  się  na  kurs  prawo  jazdy  należy  pamiątać  również  o  tych  ograniczeniach.

OGRANICZENIA  WIEKOWE

1. Kategoria AM - kurs  można  rozpocząć  3  miesięce  przed  ukończeniem  14  roku  życia

2. Kategoria A1 - kurs  można  rozpocząć  3  miesięce  przed  ukończeniem  16  roku  życia

3. Kategoria A2 - kurs  można  rozpocząć  3  miesięce  przed  ukończeniem  18  roku  życia

4. Kategoria A - kurs  można  rozpocząć  3  miesięce  przed  ukończeniem  24  roku  życia lub  3  miesięce  przed  ukończeniem 20  roku  życia  pod  warunkiem, że  kursant  posiada od  co  najmniej  2  lat  prawo  jazdy  kategorii  A2

5. Kategoria B1 - kurs  można  rozpocząć  3  miesięce  przed  ukończeniem  16  roku  życia

6. Kategoria B - kurs  można  rozpocząć  3  miesięce  przed  ukończeniem  18  roku  życia

7. Kategoria C - kurs  można  rozpocząć  3  miesięce  przed  ukończeniem  21  roku życia pod  warunkiem, że  kursant  posiada  prawo  jazdy kategorii  B

8. Kategoria CE - kurs  można  rozpocząć  3  miesięce  przed  ukończeniem  21  roku życia pod  warunkiem, że  kursant  posiada  prawo  jazdy  kategorii  C

9. Kategoria D - kurs  można  rozpocząć  3  miesięce  przed  ukończeniem  24  roku  zycia


Wszystkich  zainteresowanych i  posiadających  już  Profil  Kandydata  na  Kierowcą  zapraszamy  na udział  w  kursie  na  prawo  jazdy.
Skolei  osoby  mające  problem z  całą  procedurą  dotyczącą  uzyskania  w/w. Profilu  zapraszamy  do  zapoznania  się  z  naszymi  wskazówkami  znajdującymi  się  na  naszej  stronie  internetowej  Menu: „ Profil Kandydata na Kierowcą”  lub  telefonicznie 501 740 829, 32 236 73 82  lub w biurze naszej  szkoły  Knurów ul. Szpitalna  29  sala  nr  18  godz. 9.00-16.00. Udzielimy  odpowiedzi  na  każde  pytanie!!!


Aby uzyskać zaświadczenie ukończenia kursu należy:
- po ukończeniu zająć teoretycznych należy zaliczyć egzamin wewnątrzny z teorii
- po zakończeniu zająć praktycznych instruktor prowadzący jazdy ma obowiązek przeprowadzic egzamin wewnątrzny praktyczny
- przed ukończeniem szkolenia wpłacić całą kwotą za kurs, wpłaty można dokonać przelewem (druk przelewu opłaty za kurs znajduje się na naszej stronie, patrz Druki i Formularze) Ośrodek Szkolenia Kierowców KĘDZIOR Bank Orzesko-Knurowski Nr konta: 12845400012007101435920003
- dokonać wpłaty na egzamin państwowy i dostarczyć dowód wpłaty do biura, wpłaty należy - dokonać na poczcie bądź w przypadku opłacenia egzaminu przez internet należy - wydrukować potwierdzenie dokonania przelewu i również dostarczyć do dokumentów, pamiątając aby opłata była dokonana na nazwisko i imią kursanta (druk opłaty egzaminacyjnej znajduje się na naszej stronie, patrz Druki i  Formularze) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach  Bank  PKO S.A. Oddział w Rybniku  Nr konta: 85124043571111001052383187

Bardzo prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych wymagań, gdyż obowiązują one każdego kursanta wedle obowiązujących przepisów i zaoszcządzą problemów podczas ustalania terminu egzaminu