Kędzior - Ośrodek Szkolenia Kierowców - Knurów

Przewodnik

ABY  MÓC  ROZPOCZĄĆ  SZKOLENIE  NA  PRAWO  JAZDY 

W  DNIU   22  LIPIEC  NALEŻY: 

 Przyjść na spotkanie organizacyjne  03  lipiec  Knurów ul Lotników 4A godz. 18.00 -  Zabrać  ze  sobą  150 zł - gotówka ( koszt  badania  lekarskiego)  oraz  dowód tożsamości potwierdzający Pesel ( może być legitymacja szkolna wraz z kartą ubezpieczenia  zdrowotnego).

Na  spotkaniu  organizacyjnym  jest  możliwość  dokonania  badania  lekarskiego  dopuszczającego  do  uczestnictwa  w  kursie  na prawo jazdy, a  zarazem  niezbędnego  do  uzyskania  numeru  Profilu  Kandydata  na  Kierowcę  we właściwym  organie  wydającym  prawo jazdy.

Osoby, które  nie  mogą  pojawić  się  na  spotkaniu  organizacyjnym  proszone  są  o  kontakt  telefoniczny  501 740 829  lub  32 236 73 82.

2. Uzyskać  numer  Profilu  Kandydata  na  Kierowcą  we  właściwym  organie  wydającym  prawo  jazdy, w  zależności  od  miejsca  zameldowania  kandydata. Sposób uzyskania numeru Profilu Kandydata na Kierowcą PATRZ Menu strony: „ Profil Kandydata na Kierowcą”

3. Uzyskany  numer  Profilu  Kandydata  na  Kierowcę  obowiązkowo  należy  dostarczyć  do  biura  Ośrodka  Szkolenia  Kierowców  najpóźniej  do  dnia  22  lipiec  godz. 12.00. 

( jest  również  mozliwość  przesłania  w/w. Numeru  Profilu  Kandydata  na  Kierowcę  za pomocą  „ Formularza  zgłoszeniowego” znajdującego  się  na  naszej  stronie, lub mailowo kedziorl@interia.pl   lub  pod numer tel. 501740829))

4. Wszystkie  osoby, które  przekazały  nam  numer  Profilu  Kandydata  na  Kierowcę    ZAPRASZAMY na pierwsze  zajęcia  szkoleniowe według harmonogramu  zajęć.